Algemene voorwaarden

1. Onderneming

Deze site is eigendom van Esperienza Di Gusto cv.

Adres maatschappelijke zetel: Rietkraagstraat 12, 8020 Oostkamp, België
Telefoon: +32 484 77 35 98
E-mail: disclaimer@esperienzadigusto.be
Ondernemingsnummer: BE 0733.788.667
RPR: Gent, afdeling Brugge

Door de toegang tot en het gebruik van de site verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Esperienza Di Gusto cv of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de site is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Esperienza Di Gusto cv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Esperienza Di Gusto cv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Esperienza Di Gusto cv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Esperienza Di Gusto cv geeft geen garanties voor de goede werking van de site en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de site of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site.

Esperienza Di Gusto cv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De site kan hyperlinks bevatten naar sites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze sites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Esperienza Di Gusto cv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

5. Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden door Esperienza Di Gusto cv, Rietkraagstraat 12, 8020 Oostkamp, België verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw vraag of boeking en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op privacy@esperienzadigusto.be. Via dat e-mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België). Een meer uitgebreid overzicht van ons privacybeleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op esperienzadigusto.be/nl/privacy.

6. Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een site in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een site raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door het raadplegen van onze site, gaat u akkoord met het gebruik van cookies door Esperienza Di Gusto cv.

7. Google AnalyticsTM

Deze site maakt gebruik van Google AnalyticsTM, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google AnalyticsTM maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de site (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt, rapporten over de site-activiteit op te stellen voor site-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze site kunt benutten. Door gebruik te maken van deze site geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.